Wiadomości

Nowe horyzonty w nauce języka polskiego

Nowe horyzonty w nauce języka polskiego

Na Charkowskim Narodowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. H. Skoworody  odbyły się piąte, a więc jubileuszowe, warsztaty z języka polskiego, które przeprowadziły lektorki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, panie Olga Chomątańska i Klaudia Zakrzewska.

Uniwersytet Śląski w Katowicach, założony w 1968 roku, jest jednym z bardziej znanych uniwersytetów na terenie Polski. Dziś wykształcenie na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych zdobywa tu ponad 30000 studentów.

Lektorki z Polski zaproponowały studentom I-ІV roku kierunku ukraińsko-polskiego na Wydziale Języka i Literatury Ukraińskiej swoistą wizualno-leksykalną podróż z Katowic do Charkowa, pomogły przez kreatywny dialog odkryć tajemnice polskiej gramatyki oraz otworzyć obrazowość  polskiego słowa.

Czytaj więcej: Nowe horyzonty w nauce języka polskiego

Festiwal Poezji ”Droga do Miłosza”

W dniu 13 listopada 2011 roku w Centrum Kultury i Sztuki w ramach obchodów Roku Miłosza w Charkowie odbył się Festiwal Poezji „Drogą do Miłosza”.

W Festiwalu  wzięli udział laureaci miejskiego  tradycyjnego już VII konkursu na najlepszą recytację polskiej  poezji i najlepsze tłumaczenie poezji Czesława Miłosza na język ukraiński oraz miłośnicy jego twórczości.  Oba konkursy odbyły się 17 maja 2011 r. w auli Uniwersytetu Pedagogicznego im. G.  Skoworody. Organizatorami  konkursów  były Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Charkowie i Uniwersytet Pedagogiczny im. G. Skoworody. W miejskim konkursie wzięło udział około stu osób, w finale uczestniczyło 39. Jury konkursów ogłosiło wyniki, podając nazwiska zwycięzców oraz wręczyło nagrody  i dyplomy. Recytacji poezji  noblisty towarzyszyły występy artystyczne muzyki ludowej i estradowej  zasłużonych artystów i wokalistów.

Czytaj więcej: Festiwal Poezji ”Droga do Miłosza”

Któż wypowie Twoje piękno, Krakowie prastary!

Któż wypowie Twoje piękno, Krakowie prastary!

Adam Polewka

W tym roku  Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Charkowie «Polonia Charkowa» już po raz drugi zorganizowało dla swoich studentów obóz języka i kultury polskiej w Krakowie. Korzystając z okazji, w imieniu wszystkich uczestników podróży, chciałbym złożyć nasze serdeczne podziękowania tym, którzy zorganizowali dla nas tę wspaniałą podróż; mianowicie dla państwa  Józefy  i Olega Czernijenko, pani Diany Krawczenko oraz pana Georija Krawczenko.

A więc, jak to było....

Czytaj więcej: Któż wypowie Twoje piękno, Krakowie prastary!