Wiadomości

Obóz języka i kultury polskiej w Małopolsce

Obóz dofinansowany dzięki pomocy Fundacji
„Pomoc Polakom na Wschodzie” ze środków Senatu RP


Lato to dobry czas nie tylko na relaks ale również na zdobycie wiedzy. Taką możliwość stworzyło Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Charkowie, które we współpracy z Szkołą Podstawową i Publicznym Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu w Poskwitowie, dniach od 18 do 29 lipca zorganizowało obóz językowy w Polsce.  Kierowniczką obozu była Diana Krawczenko –  vice-prezes Stowarzyszenia.
Celem obozu było nabranie płynności w swobodnym posługiwaniu się językiem polskim przez uczestników.  Podczas obozu przeprowadzono kurs języka polskiego, który miał ułatwić uczestnikom porozumiewanie się w sytuacjach codziennych oraz zapoznać ich ze słownictwem, które będzie przydatne podczas Euro 2012 w Charkowie, kiedy to studenci będą udzielać potrzebnych informacji gościom z Polski.
Kiedy wszystkie formalności zostały załatwione, nastał czas wycieczki.

Czytaj więcej: Obóz języka i kultury polskiej w Małopolsce

Spotkanie Ambasadora RP na Ukrainie Henryka Litwina z charkowską Polonią

W dniu 30 listopada 2011r.  na Charkowskim Uniwersytecie Sztuk im.I.P. Kotlarewskiego odbyło się spotkanie Ambasadora RP na Ukrainie Henryka Litwina z Polakami mieszkającymi w Charkowie. Na spotkaniu byli również obecni Konsul Generalny RP w Charkowie Jan Granat, Wicekonsul Anita Staszkiewicz, Konsul Halina Granat, Prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Charkowie Józefa Czernijenko oraz Rektor Charkowskiego Uniwersytetu Sztuk Tatiana Wierkina.

Czytaj więcej: Spotkanie Ambasadora RP na Ukrainie Henryka Litwina z charkowską Polonią

Pożegnania nadszedł czas…

I oto przyszedł ten dzień. Miłośnicy polskiej mowy zebrali się na skwerze Narodowego Uniwersytetu Technicznego "Charkowski Instytut Politechniczny ", żeby wysłuchać pożegnalnych słów na zakończenie roku szkolnego.

10 czerwca 2012 roku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia kursu języka polskiego w Charkowskim Stowarzyszeniu Kultury Polskiej. To jednocześnie radosne i smutne wydarzenie zarówno dla uczniów jak i nauczycieli Stowarzyszenia.  Radosne dlatego, że udało nam się osiągnąć spore sukcesy w nauce. Studenci pierwszego, drugiego i trzeciego roku z zadowoleniem i dumą odbierali swoje dyplomy. Towarzyszyły temu gratulacje i uścisk dłoni prezes Stowarzyszenia Józefy Czernijenko. W tym roku nas absolwentów było 150 - więcej niż w roku ubiegłym. Stowarzyszenie Kultury Polskiej powiększa się z każdym rokiem. A to nie może nie cieszyć. Smutno było nam dlatego, że przyszedł dzień rozstania. Dla jednych tylko na wakacje, dla innych na zawsze, z naszymi książkami, zeszytami, gwarnymi dzięki aktywnym uczniom lekcjami, polską kulturą, świątecznymi spotkaniami i naszą wyjątkową nauczycielką Katarzyną Bąk, którą  my uczniowie wszyscy bez wyjątku bardzo kochamy. Tu chyba działają jakieś czary. W uśmiechu, którym Pani Nauczycielka wita swoich uczniów. W szczerości, z jaką cieszy się z naszych sukcesów. W sposobie, w jaki potrafi przekazać historię i kulturę swojego kraju, a my słuchamy jej jak zaczarowani. Szczerość naszej ulubionej Nauczycielki wyczuwało się również w łamiącym się głosie i łzach, z którymi wypowiadała pożegnalne słowa. Tak bardzo nie chcieliśmy się rozstawać.

Czytaj więcej: Pożegnania nadszedł czas…