Jubileuszowe obchody w Polskiej Szkole Sobotniej „Polonia Charkowa”

   Uroczystym koncertem rozpoczął się szereg obchodów jubileuszowych 25. rocznicy nauczania języka polskiego oraz 5. rocznicy powstania Polskiej Szkoły Sobotniej "Polonia Charkowa" przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej w Charkowie.

20.09.2020r. w samym sercu niemal dwumilionowego miasta - pierwszej stolicy Ukrainy, Charkowie, na letniej scenie Teatru Opery i Baletu, odbył się świąteczny koncert z udziałem uczniów szkoły oraz gości.
W uroczystości wzięli udział: Konsul Generalny RP w Charkowie Piotr Stachańczyk, wicekonsul KG RP w Charkowie Barbara Kaczmarczyk przedstawiciele władz miasta oraz obwodu charkowskiego.

Konsul Generalny RP w Charkowie Piotr Stachańczyk przywitał zebranych oraz złożył gratulacje uczniom i nauczycielom szkoły. Wręczył prezenty dla szkoły, nagrodził uczniów dyplomami od konsulatu za wyniki w nauce j. polskiego, wyróżniając w ten sposób wielokrotnych zwycięzców międzynarodowych polskich konkursów.

Słowa uznania i podziękowania za długoletnią pracę, rozwój języka polskiego oraz kultury polskiej przekazał Pan Konsul założycielce i dyrektorce Polskiej Szkoły Sobotniej "Polonia Charkowa" Dianie Krawczenko.
Swoje jubileuszowe życzenia i gratulacje dla szkoły przekazała również Charkowska Obwodowa Administracja oraz Rada Miasta Charkowa.
Pani dyrektor Diana Krawczenko została uhonorowana najwyższym odznaczeniem otrzymanym od przewodniczącego Charkowskiej Obwodowej Administracji Oleksija Kuczera.
Gratulacje i podziękowania otrzymała także od prezydenta miasta Charkowa - Genadija Kernesa, za aktywną pracę w dziedzinie krzewienia języka polskiego, kultury polskiej i podtrzymywanie dobrosąsiedzkich stosunków między Polską a Ukrainą.
25. jubileusz szkoły „Polonia Charkowa" odbył się w radosnej, ciepłej i rodzinnej atmosferze. Uczniowie szkoły prezentowali swoje twórcze talenty w występach wokalnych, choreograficznych oraz recytatorskich.

Uroczysty program rozpoczął występ zespołu choreograficznego „Zakabłuki” pod kierownictwem uczennicy szkoły „Polonia Charkowa”, zasłużonej dla kultury Ukrainy pani Maryny Rudyszyny.
Pani D. Krawczenko przywitała na ziemi charkowskiej, zgodnie z ukraińską tradycją, chlebem i solą pana Piotra Stachańczyka , niedawno powołanego na stanowisko Konsula Generalnego RP w Charkowie.
Program jubileuszowy obejmował występy dzieci z najmłodszych grup, które pięknie recytowały wiersze po polsku o swojej szkole.
Przepięknie zaśpiewali ulubione polskie oraz ukraińskie piosenki uczniowie szkoły „Polonia” z zespołów „ Perełki”, „Fantazja”, „Talica”.
Bardzo profesjonalny był występ Darii Nasedkiny, wielokrotnej zwyciężczyni szeregu polskich konkursów. Daria pięknie wykonała partię baletową do muzyki Fryderyka Chopina „Szopeniana”.
Nie zabrakło na jubileuszu słodyczy i prezentów. Każdy uczestnik miał okazję wypuścić balon marzeń w niebo.
Było jak zawsze różnokolorowo, wesoło, przyjaźnie i świątecznie!

Świąteczny program odbył się w ramach Projektu „Biało-czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskojęzycznej na Ukrainie”, realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.