Wiadomości

Dwudziestolecie. Biało-czerwone bukiety w Charkowie

Kraju miły, Ukraino,
Polsko, nasza macierz,
Dwie Ojczyzny, serce jedno
Za was święty pacierz

Tak brzmi pierwsza zwrotka hymnu Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Charkowie napisanego przez Igora Mackiewicza. Wśród 27 organizacji skupiających Polaków zamieszkałych na terenie Charkowskiego Okręgu Konsularnego należy ono do najstarszych i najliczniejszych. Powstało jeszcze w 1991 roku, jako społeczna pozarządowa organizacja, celem której jest odrodzenie kultury i świadomości narodowej Polaków zamieszkujących Kraj Słobożański.

Bieżący rok stał się dla członków Stowarzyszenia rokiem szczególnym, jako że jest to już 20 rok działalności tej prężnej organizacji zajmującej się nauczaniem języka polskiego, historii, tradycji i obyczajów narodu polskiego, wydawaniem polskojęzycznej gazety, prowadzeniem festiwali, konkursów, konferencji, wystaw, koncertów i spotkań.

Czytaj więcej: Dwudziestolecie. Biało-czerwone bukiety w Charkowie

XII Festiwal Polskiej i Ukraińskiej Muzyki im. Karola Szymanowskiego

Otwarcie Festiwalu, poświęconego w tym roku 20-leciu założenia Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Charkowie, odbyło się w dniu 23 maja w sali Charkowskiej Filharmonii.

Była to już 12-ta  impreza dla muzykujących dzieci  nie tylko z Charkowa, ale i całej wschodniej Ukrainy, a nawet sąsiednich  krajów. Już po raz drugi uczestniczyły  w nim dzieci z obwodu biełgorodzkiego w Rosji.

Festiwal odbył się pod patronatem mera miasta Charkowa Pana Genadija Kernesa i Konsula Generalnego RP w Charkowie Pana Jana Granata. Inicjatorami  i organizatorami   Festiwalu są Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Charkowie (prezes Stowarzyszenia Pani Józefa Czernijenko) oraz Szkoła Muzyczna nr 13 im. M. Kolady (dyrektor Pani Zoja  Kolesnikowa).

Jury składało się z 14 członków. Byli to znani artyści i muzycy, fachowcy  w różnych kategoriach konkursowych festiwalu. Przewodniczący jury - kierownik charkowskiej organizacji Narodowego Zrzeszenia Kompozytorów Ukrainy - zasłużony działacz sztuk Ukrainy Mikołaj Cteciun.  Przewodnicząca jury w kategorii fortepianu – rektor Uniwersytetu Sztuk im. Kotlarewskiego, artystka ludowa Ukrainy prof. Tatiana Wierkina. Przewodniczący jury w kategorii wokal akademicki - artysta  ludowy Ukrainy, solista Teatru Opery i Baletu im. Łysenki Włodzimierz Bołdyrew.

Czytaj więcej: XII Festiwal Polskiej i Ukraińskiej Muzyki im. Karola Szymanowskiego

Zakończenie roku szkolnego w Domu Polonii

W dniu 29 maja 2011 r.  na prowadzonych w Domu Polonii kursach języka polskiego uroczyście obchodzono zakończenie roku szkolnego.

Słuchacze kursów w radosnym nastroju z naręczami kwiatów zawitali do siedziby Stowarzyszenia.  Ponieważ mała sala nie pomieściłaby wszystkich kursantów, postanowiono przenieść się na tereny Politechniki Charkowskiej. Tu, w cieni wierzb i kasztanowców, nauczyciele rozdawali dyplomy oraz przyjmowali podziękowania i kwiaty od swoich uczniów.

W tym roku, oprócz nauczycielki z Polski Pani Katarzyny Bąk, w dodatkowych grupach początkujących języka polskiego nauczali  Pani Helena Miszczenko  i Pan Igor Mackiewicz. Prezes Stowarzyszenia Pani Józefa Czernijenko podziękowała nauczycielom za ich pracę i zaangażowanie, za serce, którym dzielili się ze swoimi uczniami i życzyła im dalszych sukcesów w nauczaniu.

W tym roku dyplomy otrzymały 124 osoby. Byli to kursanci 1-3 roku nauczania. Uczyli się w jedenastu grupach: ośmiu początkujących, dwóch średnio zaawansowanych i jednej zaawansowanej. Dzielnie zmagali się z niełatwą gramatyką, wymową, ortografią, doskonaląc tym samym swoją znajomość języka polskiego.

Czytaj więcej: Zakończenie roku szkolnego w Domu Polonii