Staż dziennikarski  “Niezależne Media X”
W dniach od 28 lutego do 11 marca 2011r. w Warszawie odbył się staż dziennikarski „Niezależne Media X”, zorganizowany przez Fundację Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej. Program „Niezależne media” skierowany jest do dziennikarzy, redaktorów i wydawców prasy, radia i telewizji z Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Główny cel programu  to wymiana doświadczeń, możliwość poznania pracy polskich kolegów, ponieważ rozwój niezależnych  mediów przyczynia się do rozwoju obiektywnego dziennikarstwa.
28 lutego do Warszawy przybyło osiem osób: pięć z Ukrainy i trzy z Mołdawii. Wszyscy, którzy przyjechali na staż, pracują w różnych mediach: w prasie, radiu, telewizji, w portalach internetowych. Podczas wizyt studyjnych w Polsce mieli okazję odwiedzić redakcje gazet i czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych, portali internetowych oraz agencji informacyjnych, takich jak: Polska Agencja Prasowa, dziennik „Fakt”, tygodnik „Newsweek”, Polskie Radio dla Zagranicy, Polskie Radio S.A., tygodnik „Wprost”, miesięcznik „Nowaja Polsza”, tygodnik „Polityka”,  dziennik „Rzeczpospolita”, ukraiński tygodnika „Nasze słowo”, dziennik „Gazeta Wyborcza”, telewizja TVN 24, dziennik „Super Express”, miesięcznik „Forbes” oraz Radio ZET.
Uczestnicy stażu wzięli też udział w licznych wykładach i spotkaniach poświęconych różnym tematom. Na rozpoczęcie programu wykład pt. „Media w Polsce” wygłosił Dziekan Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Janusz Adamowski. Był to dobry wstęp do lepszego zrozumienia mechanizmów kierujących środkami masowego przekazu w Polsce.
Tematy kolejnych wykładów i spotkań to: „Każdy może robić gazetę, a nawet na tym zarobić (lub stracić)”, „Ochrona praw zawodowych dziennikarzy”, „Praca korespondenta zagranicznego w Polsce”, „Polska droga do kapitalizmu”.
Ósmego marca 2011 r. dziennikarze spotkali się w Sejmie RP z poseł Małgorzatą Kidawą-Błońską, żeby porozmawiać na temat aktualnej sytuacji politycznej w Polsce.  Dzień później w siedzibie PAP wzięli udział w konferencji prasowej na temat finansowania samorządów

 

Na zakończenie programu na spotkaniu podsumowującym 11.03.2011 r. wszyscy otrzymali świadectwo udziału w stażu dziennikarskim „Niezależne Media X”.
Moim zdaniem warto organizować takie staże dziennikarskie, ponieważ dzięki nim można poszerzyć swoje horyzonty oraz rozumienie pojęcia informacji, jej jakości i sposobów jej przekazywania, zdobyć przydatną wiedzę i nowe doświadczenia oraz poznać ciekawych ludzi.

Julia Jelczyszczewa