Wiadomości

Międzynarodowe Forum Młodzieżowe „Polska – Ukraina – Europa”

Międzynarodowe Forum Młodzieżowe „Polska – Ukraina – Europa”

W dniu 21 maja 2011 roku w Narodowej Akademii Prawniczej w Charkowie odbyło się Forum Młodzieżowe: „Polska – Ukraina – Europa”. Impreza została zorganizowana przez Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Charkowie z okazji Dnia Europy oraz w ramach Dni Kultury Polskiej w Charkowie.

W Forum uczestniczyło ponad 100 osób: młodych naukowców, wykładowców, studentów różnych szkół wyższych Charkowa – członków Stowarzyszenia oraz członków Klubów Europejskich działających w szkołach Charkowa, a także przewodnicząca miejskiego samorządu Pani Olga Mirosznik, wiceprezes społecznej organizacji „Wiwat-Sokrates” Pani Nadieżda Dubrowina, prorektor Akademii Prawniczej – profesor, akademik Wiaczesław Komarow, prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Charkowie – Pani Józefa Czernijenko.

Forum w istocie można nazwać  międzynarodowym, bowiem uczestniczyli w nim goście z Polski: Pan Jan Granat – Konsul Generalny RP w Charkowie, Pan Michał Znamirowski – Osoba Prowadząca Szkołę Podstawową i Publiczne Gimnazjum w Poskwitowie (woj. małopolskie), Pani Katarzyna Bąk – nauczycielka języka polskiego w Stowarzyszeniu (Żywiec), wiceprezydent miasta Sosnowiec Pani Agnieszka Czechowska–Kopiec, naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu Grzegorz Frugalski oraz dyrektor Centrum Pediatrii w Sosnowcu.

Czytaj więcej: Międzynarodowe Forum Młodzieżowe „Polska – Ukraina – Europa”

Międzynarodowe Forum Młodzieżowe „Polska – Ukraina – Europa”

Międzynarodowe Forum Młodzieżowe „Polska – Ukraina – Europa”
W dniu 21 maja 2011 roku w Narodowej Akademii Prawniczej w Charkowie odbyło się Forum Młodzieżowe: „Polska – Ukraina – Europa”. Impreza została zorganizowana przez Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Charkowie z okazji Dnia Europy oraz w ramach Dni Kultury Polskiej w Charkowie.

W Forum uczestniczyło ponad 100 osób: młodych naukowców, wykładowców, studentów różnych szkół wyższych Charkowa – członków Stowarzyszenia oraz członków Klubów Europejskich działających w szkołach Charkowa, a także przewodnicząca miejskiego samorządu Pani Olga Mirosznik, wiceprezes społecznej organizacji „Wiwat-Sokrates” Pani Nadieżda Dubrowina, prorektor Akademii Prawniczej – profesor, akademik Wiaczesław Komarow, prezes Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Charkowie – Pani Józefa Czernijenko.

Forum w istocie można nazwać  międzynarodowym, bowiem uczestniczyli w nim goście z Polski: Pan Jan Granat – Konsul Generalny RP w Charkowie, Pan Michał Znamirowski – Osoba Prowadząca Szkołę Podstawową i Publiczne Gimnazjum w Poskwitowie (woj. małopolskie), Pani Katarzyna Bąk – nauczycielka języka polskiego w Stowarzyszeniu (Żywiec), wiceprezydent miasta Sosnowiec Pani Agnieszka Czechowska–Kopiec, naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu Grzegorz Frugalski oraz dyrektor Centrum Pediatrii w Sosnowcu.

Wszystkich uczestników i gości Forum powitała Pani Józefa Czernijenko – prezes Stowarzyszenia. Po przywitaniu zabrał głos Pan Jan Granat – Konsul Generalny RP w Charkowie. Pan Konsul opowiedział o wielu ciekawych faktach, dotyczących osiągnięć Polski na drodze do Unii Europejskiej. Zaznaczył, że  Polska to jedyny kraj unijny, którego gospodarka podczas światowego kryzysu nie załamała się. Dzięki rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw Polska nie odczuła niekorzystnych procesów i tempo wzrostu gospodarki było wyższe niż w innych krajach Unii Europejskiej. Dodał, że Ukraina ma szanse efektywnie wykorzystać doświadczenie Polski. Polska jak  zawsze jest zainteresowana związkiem Ukrainy z  Unią Europejską.

Obecni na sali z dużym zainteresowaniem wysłuchali wystąpienia „Polska Szkoła w Unii Europejskiej”  Pana Michała Znamirowskiego, którzy na przykładzie wiejskiej szkoły w podkrakowskim  Poskwitowie opowiedział o rozwoju szkolnictwa po wstąpieniu Polski do UE.

Pokazał, jak prowadzona przez niego niewielka szkoła w małej wsi stała się ośrodkiem edukacji i kultury, który przyciąga do siebie i łączy ludzi, aktywizuje do działania na rzecz rozwoju i pielęgnowania  kultury, tradycji, obyczajów swej małej ojczyzny i kraju.

W imieniu kierownictwa Akademii Prawniczej uczestników przywitał prorektor Wiaczesław  Komarow.  Pan profesor zwrócił uwagę na rozwój dobrych stosunków między Polską i Ukrainą, na zbliżenie obu narodów. Na zakończenie dodał:  „Jesteśmy jednym europejskim narodem”.(…)

Goście z Sosnowca opowiedzieli  o  rozwoju swego regionu, zaprezentowali swoje miasto i zaprosili do współpracy.

Młodzież Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Charkowie wystąpiła z ciekawymi referatami na różne tematy związane Polską, Ukrainą, Europą: „Polsko-ukraińskie partnerskie stosunki”, ”Problemy i perspektywy Unii Europejskiej”, „Strony historii polsko-ukraińskich stosunków”, „Perspektywy  rozwoju kultury i dziedzictwa  w Unii Europejskiej”, „Perspektywy oświaty w wyższych szkołach w Unii Europejskiej” i in.</p

Czytaj więcej: Międzynarodowe Forum Młodzieżowe „Polska – Ukraina – Europa”

Polonia propaguje Europę w Charkowie

W dniu 21 maja 2011 roku w Charkowie  obchodzony był Dzień Europy.

Imprezę na placu przed Charkowskim Państwowym Akademickim Teatrem Opery i Baletu im. M. Łysenki uroczyście otworzyły władze miasta Charkowa. Do licznie zgromadzonych charkowian przemówił Konsul Generalny RP w Charkowie Pan Jan Granat. W wydarzeniu wzięło aktywny udział Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Charkowie.

Czytaj więcej: Polonia propaguje Europę w Charkowie