Św. Mikołaj w „Polonii Charkowa”

  HURRA!!! I do nas zawitał Św. Mikołaj z prezentami.
  Paczki od Świętego Mikołaja z Polski dla naszych dzieci „Polonii Charkowa” przekazane przez Konsulat Generalny RP w Charkowie. Tegoroczna świąteczna zbiórka darów dla Polonii odbyła się w całej Polsce w ramach XIX Akcji „Polacy - Rodakom” zorganizowanej przez Stowarzyszenie "Przeszłość-Przyszłości"i grupę Senatorów, m.in. Pana Senatora RP Stanisława Gogacza, pomysłodawcy i inicjatora tego pomysłu oraz Pana Senatora RP Grzegorza Peczkisa. Noworoczne prezenty dla dzieci ze Wschodu osobiście odebrał Pan Konsul Generalny w Charkowie Janusz Jabłoński. Uroczyste przekazanie tegorocznych paczek odbyło się w Puławach.

  Polonia Charkowa serdecznie dziękuje rodakom z Polski, organizatorom, inicjatorom, wszystkim zaangażowanym w tej dobrodziejskiej Akcji. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wszystkim i każdemu z tych dobrodziejów i darczyńców za życzliwość, wsparcie i pomoc.
  Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy samych radosnych dni i błogosławieństwa dla każdej rodziny. Niech światło betlejemskie połączy nas w pokoju, miłości i nadziei.