Wielkanoc w Polsce

  Już po raz 19. akcja „Wielkanoc w Polsce” została zorganizowana przez stowarzyszenie „Wspólne Korzenie”. Uczestnikami polonijnej pielgrzymki są Polacy mieszkający na Ukrainie, Białorusi, w Kazachstanie i Rosji.

  Dla emerytki z naszego Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Charkowie, Pani doktor Nadii Fedorenko, to była jedyna unikalna możliwość i szansa poznać Polskę i po raz pierwszy w życiu zobaczyć kraj swoich rodziców.

  W tym roku do ojczyzny przyjechały 33 osoby m.in. z Omska, Irkucka, Krymu, Donbasu, Kirgistanu i Łotwy by spędzić Święta Wielkanocne wspólnie z lubelskimi rodzinami. Zwiedziły one w trakcie pobytu Lublin, Kraków, Częstochowę i Warszawę.

  Z rodakami ze Wschodu spotkali się Prezydent Andrzej Duda wraz z Małżonką w Pałacu Prezydenckim i Marszałek Stanisław Karczewski w Senacie RP.

  – Jestem Państwu ogromnie wdzięczny za przechowywanie naszej tradycji, języka i obyczajów, które są tak niezwykle ważne dla naszej kultury, dla naszej
tożsamości i dla naszego bytu jako narodu, niezależnie od tego, w której części świata się znajdujemy – powiedział Prezydent, zwracając się do Polaków z
Białorusi, Łotwy, Ukrainy, Rosji, Kazachstanu i Kirgistanu. – Ta polskość pozostaje w Państwa duszy przez kolejne pokolenia i dziękuję, że przekazujecie ją
młodym – dodał.

  Małżonka Prezydenta wyraziła ogromne uznanie dla stowarzyszeń „Wspólne Korzenie” i „Wspólnota Polska” organizatorów pielgrzymki, „ale także dla wszystkich instytucji, bez których akcja nie mogłaby się odbyć”. Podkreśliła rolę, jaką poprzez wieloletnią realizację cennych inicjatyw, odgrywają one w
podtrzymywaniu polskiej tożsamości poza granicami kraju, w „dbaniu o miejsca pamięci i wreszcie, co jest najważniejsze, dbaniu o dobre relacje z sąsiadami” –
dodała.

  Marszałek Senatu Stanisław Karczewski Rozmawiał z Polakami mieszkającymi na Wschodzie o opiece Senatu nad Polonią i Polakami za granicą oraz o polskiej tradycji i obchodach Święta Wielkiejnocy.

  Podziękował rodakom za podtrzymywanie więzi z Polską. Podkreślił znaczenie pracy, jaką wykonują ucząc języka polskiego i przekazując tradycjen narodowe kolejnym pokoleniom. Zachęcał do odwiedzania ojczyzny, a także przyjazdu młodych na wypoczynek wakacyjny i na studia. Mówił także o możliwości powrotu na stałe potomków Polaków zesłanych na Wschód. „Zachęcamy do powrotu. Otwieramy szeroko bramy” – zapewnił Stanisław Karczewski.