Prezenty od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski

  Od lat istniejąca przyjaźń między Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej w Charkowie, a Stowarzyszeniem Kultury Polskiej w Charkowie do dzisiaj trwa w najlepsze!

  31 stycznia do Charkowskiego Stowarzyszenia Kultury Polskiej zawitał Konsul Generalny RP w Charkowie Pan Janusz Jabłoński oraz Pan Konsul
Jan Zdanowski. Goście przekazali na ręce Pani Prezes Józefy Czernijenko prezenty od Ministerstwa Spraw Zagranicznych – sprzęt, którego Stowarzyszenie już od dawna potrzebowało i dzięki któremu nauczanie języka polskiego w 7 różnych punktach nauki będzie odbywało się na jeszcze wyższym poziomie merytorycznym.

   Niezbędny dla pracy nauczycieli sprzęt znacznie ułatwi funkcjonowanie każdego punktu nauczania i urozmaici proces poznawania polskiej kultury. Oprócz tego na spotkaniu z zarządem, nauczycielami oraz członkami Stowarzyszenia konsulowie zasugerowali powstanie nowych wspólnych projektów, a także omówili dalsze kierunki rozwoju ruchu polonijnego na wschodzie Ukrainy.

  Stowarzyszenie Kultury Polskiej jest niezmiernie wdzięczne Konsulatowi Generalnemu za podtrzymanie wieloletniej współpracy oraz za pomoc w rozwoju organizacji. Spodziewamy się, że pozytywne tudzież owocne partnerstwo będzie trwało nadal. Stowarzyszenie zawsze jest otwarte na wszystkie śmiałe idee, nowatorskie wyzwania i realizację innowacyjnych pomysłów w promowaniu polskości na wschodzie.