99 rocznica Niepodległości Polski w Stowarzyszeniu Kultury Polskiej

   Każdy kraj ma swoje godło, hymn i flagę, a każdy obywatel czuje swoją przynależność do tego narodu, gdzie się urodził. Jednak nie zawsze mieszka się tam, gdzie duchowo powraca serce i dusza. Czym jest polski patriotyzm i kim tak naprawdę jest prawdziwy Polak? Według ks. Karola Długosza przejawami patriotyzmu mogą być najzwyklejsze rzeczy wykonywane każdego dnia, chociażby uczciwie płacone podatki, przestrzeganie obowiązującego prawa, czy życzliwość dla rodaków.
  – Jeżeli ktoś zachowuje się lojalnie wobec państwa, w którym żyje, czuje się częścią społeczeństwa i wyznaje podobne wartości, to można go określić mianem patrioty. Nie ma w tym przypadku obowiązku, by taki człowiek był urodzony w danym kraju – zaznaczył gość Polskiego Radia 24.
   W Stowarzyszeniu Kultury Polskiej w Charkowie patriotyzmu uczymy się z bajek, piosenek, gier, książek i podręczników. Każdy członek Stowarzyszenia niesie w świat miłość do swojej Ojczyny. I choć niektórzy Polacy mieszkają poza granicami Polski, wszyscy czują zawsze w sobie polskość. 

   Polska szkoła "Polonia Charkowa" świętowała razem z całym światem 11 listopada 99 rocznicę odzyskania przez Polskę wolności, którą obchodziliśmy w szczególny sposób. Zostaliśmy organizatorem Olimpiady Historii Polski na Ukrainie, będącej częścią składową projektu „Biało-czerwone ABC”. 

  11 listopada o 11 godzinie w 11 miastach Ukrainy odbył się pierwszy etap II Olimpiady Historii Polski na Ukrainie. Projekt został wsparty finansowo w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku. Głównym celem przedsięwzięcia współfinansowanego przez Senat RP jest podniesienie świadomości historycznej wśród młodzieży polskiej na Kresach południowo-wschodnich. Do wygrania, poza nagrodami rzeczowymi, będą miejsca na dziennych studiach historycznych i pokrewnych im kierunkach humanistycznych w Polsce. 

  W każdej grupie w tym dniu odbyły się lekcje tematyczne, podczas których nauczyciele opowiedzieli o historii powstania Państwa Polskiego, a także o tym jak ważna jest wolność i pokój na świecie. 

  Polska zawsze zachwycała świat swymi osiągnięciami i swoją historią. Jesteśmy dumni, że jesteśmy częścią tego wielkiego kraju, którego obywatele na przestrzeni wieków udowodnili, że bezgranicznie kochają swój kraj i oddadzą za niego życie.
Niech żyje Polska!

Natalija Jefimenko