Ćwierć wieku Charkowskiego Stowarzyszenia Kultury Polskiej

     Video świątecznego koncertu

  15-16 października 2016 roku w ramach XX Jubileuszowych Dni Polskiej Kultury w Charkowie odbyły się obchody 25-lecia powstania Charkowskiego Stowarzyszenia  Kultury Polskiej pod patronatem Generalnego Konsulatu RP w Charkowie.

  Jubileuszowe święto zgromadziło wielu przyjaciół stowarzyszenia, którzy pragnęli wyrazić swą wdzięczność i szacunek za wieloletnią pacę w umacnianiu narodowej jedności Polaków.

  XX Dni Polskiej Kultury w Charkowie miały bogaty program.

  Wśród gości, którzy przybyli do Charkowa byli przedstawiciele sejmu polskiego. W uroczystościach wzięli udział polscy dyplomaci na czele z Generalnym Konsulem RP w Charkowie, Januszem Jabłońskim.

   W ramach jubileuszu w Charkowskim Regionalnym Metodycznym Centrum Kultury i Sztuki odbyła się konferencja na temat ”Wkład Polaków w historyczno-kulturalny rozwój Charkowa”.

  Uczestników przywitali: Konsul Generalny RP w Charkowie Janusz Jbłoński i Senator z Polski Grzegorz Pieczkis podkreślając, że w charkowskim okręgu konsularnym Stowarzyszenie Kultury Polskiej to jedna z największych polskich organizacji.

  Prezes stowarzyszenia, zasłużona działaczka na rzecz kultury polskiej Józefa Czernijenko przedstawiła 25-letni dorobek działalności organizacji i jej rolę w wieloetnicznym kontekście społecznego życia Charkowszczyzny.

  Duże znaczenie miało wystąpienie Olgi Denisenko,  historyka sztuki i kierowniczki oddziału charkowskiego muzeum sztuki, która opowiedziała słuchaczom o życiu malarza Henryka Siemiradzkiego, ściśle związanego ze Słobożanszczyzną, gdzie spędził dzieciństwo, młodość i gdzie ukształtowała się jego osobowość.   „Mianowicie w Ukrainie ukształtowało się jego dążenie do obrazowania idylli, co jest zauważalne w dalszej twórczości malarza” – podkreśliła Olga Denisenko.

  Rodem z Charkowszczyzny, Henryk Siemiradzki z pochodzenia był Polakiem, dlatego jego osoba ma ogromne znaczenie dla polskiej kultury. Był on obywatelem Europy, ponieważ jego życie i działalność zawodowa związane były z różnymi krajami: Ukrainą, Polska, Rosją, Włochami, Francją, Niemcami, Szwecją. Obecnie Henryk Siemiradzki na całym świecie uznany jest za jednego z najznakomitszych malarzy XIX wieku.

  Uczestnicy konferencji mieli możliwość obejrzenia filmu pt. „Henryk Siemiradzki”.

  Na konferencji z wykładami wystąpili także: zasłużony działacz na rzecz kultury polskiej, literaturoznawca Wasylij Sagan „ Polska piosenka i poetycki wyraz w Charkowie”; dyrektor Centralnej Biblioteki Naukowej im. Karazina, zasłużony działacz na rzecz kultury polskiej Irina Żurawlewa „Historia polskiego almanachu w Charkowie”; doktor sztuki, profesor CHGADI Ludmiła Sokoluk „Rozwinięcie tradycji Stanisława Wyspiańskiego w twórczości Michała Żuka”; kierująca działem pracy naukowo-metodycznej w Charkowskim Muzeum Narodowym Natalia Titarenko „Fenomen Czarnego kwadratu” Kazimierza Malewicza: kulturalno-artystyczna kampania w rocznicę dzieła”; główny bibliograf Centralnej Naukowej Biblioteki Charkowskiego Uniwersytetu imienia W.N. Karazina Juliana Polakowa „Architekt Bolesław Michałowski w teatralnej przestrzeni Charkowa”; kierująca oddziałem naukowej propagandy charkowskiego muzeum sztuki Irina Sidieliewa „Awaria carskiego pociągu pod Charkowem 17 października 1888 roku w fotografiach A. K. Fiedeckiego i O.I. Iwanickiego”; doktor nauk historycznych, docent katedry historii ukraińskiej Państwowej Akademii Transportu Kolejowego Elena Krawczenko „Władysław Frankowski: problematyczne aspekty biografii”; starszy wykładowca katedry podstaw architektury Charkowskiego Narodowego Uniwersytetu Budownictwa i Architektury Inna Akmen „W kwestii współdziałania szkół architektonicznych Warszawy, Lwowa, Charkowa w konstrukcji żelbetowej”; dziennikarka, redaktor charkowskiego radia okręgowego Irina Mironenko „ Uchodźca pierwszej wojny światowej, pierwszy mistrz rowerowy w Ukrainie, charkowszczanin Józef Franckiewicz”; kierująca oddziałem sztuki zdobniczej i rzemiosła charkowskiego muzeum sztuki Tatiana Litowko „Porcelanowa rzeźba marszałka Józefa Poniatowskiego w kolekcji charkowskiego muzeum sztuki: przypisanie prac”; aspirant IIFE im. N. T. Rylskiego Maria Czumak „ Prowincjonalne życie Słobodańszczyzny na początku XX wieku z fotografiami Polaków Walkowszczyzny”.

  Następnego dnia w sali wystawowej Charkowskiego Narodowego Teatru Opery i Baletu imienia Łysenki odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej „Charkowskiej Polonii 25 lat”.

  Przedstawione na niej fotografie pokazały historię rozwoju polonijnego ruchu na Charkowszczyźnie, odzwierciedlały trendy (kierunki) działalności Charkowskiego Stowarzyszenia  Kultury Polskiej

  Kulminacją i wyraźnym akordem jubileuszu Charkowskiego Stowarzyszenia Kultury Polskiej był uroczysty wieczór w  Charkowskim Narodowym Teatrze Opery i Baletu im. Łysenki. Chętnych do uczestnictwa w obchodach święta było więcej niż miejsc w wielkiej sali teatru, a to jest największa teatralna sala Charkowa, licząca 1500 miejsc.

  Po wykonaniu przez teatralny chór hymnów państwowych Polski i Ukrainy, prezesa Stowarzyszenia Polskiej Kultury Józefę Czernijenko i członków charkowskiej polonii powitali: przewodniczący Charkowskiej Rady Okręgowej Sergiej Czernow, sekretarz Charkowskiej Rady Miejskiej Aleksander Nowak, wiceprzewodniczący Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Mark Bekker, senator Rzeczypospolitej Grzegorz Peczkis, Generalny Konsul RP w Charkowie Janusz Jabłoński, przewodnicząca Federacji Organizacji Polskich w Ukrainie Emilia Chmielowa.

  Goście wyrazili uznanie za ogromną pracę wszystkim przedstawicielom charkowskiego Stowarzyszenia Kultury Polskiej, a zwłaszcza jego kierownikowi Józefie Czernijenko i podkreślili, że to jest duża energiczna społeczna organizacja, która bierze aktywny udział w życiu wielonarodowego Charkowa. Trudno wymienić choćby jedną z dziedzin życia miasta, w którą przedstawiciele narodu polskiego nie wnieśli znaczącego wkładu. Nieprzypadkowo z 29 miast braterskich i partnerów Charkowa z 19 krajów, trzy z nich to miasta w Polsce – Warszawa, Poznań, Częstochowa. Silne, przyjacielskie związki Charkowa z Polską nadal pomyślnie się rozwijają. Znaczący wkład w  rozwój polsko ukraińskiej współpracy wniosło Stowarzyszenie Kultury Polskiej w Charkowie. To  25 lat ciężkiej pracy  ludzi zaangażowanych w działalność dla odrodzenia polskości.

  Zabrzmiało jeszcze wiele szczerych pozdrowień  i życzeń adresowanych do stowarzyszenia, a jego najaktywniejsi członkowie  otrzymali podziękowania.

  Uroczystość zakończyła się koncertem galowym, podczas którego wystąpili artyści Opery Warszawskiej oraz Orkiestra Symfoniczna i Chór Teatru Opery i Baletu w Charkowie.

  Jubileuszowe wydarzenia potwierdziły, że w Charkowszczyźnie żyje polskość, a Charkowskie Stowarzyszenie Kultury Polskiej ma przed sobą wielką przyszłość i jeszcze dużo pracy dla umocnienia polonijnego ruchu na terenie naszego obwodu.

 Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych z Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Bożena Dąbrowska