W dniu 2 czerwca 2013 roku na prowadzonych przy Charkowskim Stowarzyszeniu Kultury Polskiej kursach języka polskiego uroczyście obchodzono zakończenie roku szkolnego.

Słuchacze kursów w radosnym nastroju z naręczami kwiatów zawitali do siedziby Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Charkowie. Ponieważ mała sala nie pomieściłaby wszystkich kursantów, postanowiono przenieść się na tereny Politechniki Charkowskiej. Tu, w w wielkiej sali, zebrali się Prezes Stowarzyszenia Pani Józefa Czernijenko, Konsul RP w Charkowie Pani Anita Staszkiewicz, nauczycielki Stowarzyszenia – Pani Krystyna Furs, Pani Helena Miszczenko, Pani Katarzyna Bąk, Pani Anna Woronowa i słuchacze kursów języka polskiego.

Pani Anita Staszkiewicz w imieniu Konsulatu RP w Charkowie serdecznie przywitała nauczycielki i członków Charkowskej Polonii, złożyła życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego oraz wręczyła nagrody książkowe najlepszym uczniom. Wiele ciepłych słów wypowiedziała pod adresem Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Charkowie, które już 22 lata działa aktywnie na terenie wschodniej Ukrainy.

Prezes Stowarzyszenia Pani Józefa Czernijenko podziękowała nauczycielom za ich pracę i zaangażowanie, za serce, którym dzielili się ze swoimi uczniami i życzyła im dalszych sukcesów w nauczaniu.

Nauczyciele rozdawali dyplomy oraz przyjmowali podziękowania i kwiaty od swoich uczniów. W tym roku dyplomy otrzymało ponad 200 osób. Byli to kursanci 1–3 roku nauczania. Dzielnie zmagali się z niełatwą gramatyką, wymową, ortografią, doskonaląc tym samym swoją znajomość języka polskiego. Stowarzyszenie Kultury Polskiej powiększa się z każdym rokiem. A to nie może nie cieszyć.

Członkowie Klubu Miłośników Języka Polskiego, który istnieje przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej w Charkowie, otrzymali podziękowania za aktywne uczestnictwo.

Na kursach nauczano nie tylko języka polskiego. Zajęcia to również niezwykłe spotkania z polską kulturą, odbywające się co roku nie tylko w siedzibie Stowarzyszenia, ale także w najważniejszych instytucjach kulturalnych miasta Charkowa. To również poznawanie kultury i tradycji narodu polskiego poprzez uczestnictwo kursantów w różnych imprezach prowadzonych przez Stowarzyszenie w trakcie roku szkolnego.

Po rozdaniu dyplomów, w cienu wierzb i kasztanowców Politechniki Charkowskiej, słuchacze kursów wykonali wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Helena Murawiowa

Foto Oleg Czernienko