Upamiętnienie 78. rocznicy zbrodni katyńskiej oraz 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej w Charkowie

  W dniu 15.04.2018 w Charkowie odbyły się uroczystości z okazji upamiętnienia 78. rocznicy zbrodni katyńskiej oraz 8. rocznicy katastrofy lotniczej samolotu
rządowego pod Smoleńskiem.

  W uroczystościach na cmentarzu w charkowskiej dzielnicy Piatichatki, gdzie spoczywają oficerowie Wojska Polskiego, wzięło udział kilkaset osób, w tym przedstawiciele najwyższych władz obwodu charkowskiego, Rady Obwodowej oraz władz miasta Charkowa. Obecni byli liczni przedstawiciele Polskiej diaspory miasta wraz z młodzieżą szkolną i akademicką, pracownicy ośrodków akademickich, w tym przedstawiciele sześciu polsko-ukraińskich centrów współpracy akademickiej, reprezentanci stowarzyszeń żydowskich, licznie przybyli na uroczystość mieszkańcy Charkowa oraz pracownicy polskiego konsulatu.

  W uroczystościach upamiętnienia 78. rocznicy zbrodni katyńskiej oraz 8. rocznicy katast-rofy smoleńskiej wzięłi udział przedstawiciele Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Charkowie.

  Uczniowie Polskiej Szkoly Sobotniej „Polonia Charkowa” złożyli kwiaty na cmentarze katyń-skim w charkowskiej dzielnicy Piatichatki, gdzie spoczywają
oficerowie Wojska Polskiego.