Ja piszę, ty piszesz, my piszemy po polsku...

    Galeria zdjęć i wideo W sobotę, 21 maja odbyło się trzecie ogólno ukraińskie dyktando z języka polskiego. Studenci mieli możliwość sprawdzić swoje umiejętności i dostać nagrody za wyjątkową wiedzę gramatyki i interpunkcji. W bieżącym roku w  III edycji Ogólno ukraińskiego Dyktanda Języka Polskiego „Ja Piszę, Ty piszesz, My piszemy po polsku… Dyktando z języka polskiego na Ukrainie” wzięło udział w Charkowie 160 osób w wieku od 12 do 63 lat. Uczestnicy byli z obwodów Połtawskiego, Donetskiego oraz Zaporozskiego. Ale najwięcej uczestników było z naszego miasta. To przede wszystkim uczniowie Charkowskiej polskiej sobotniej szkoły, kursów języka polskiego przy Stowarzyszeniu Kultury Polskiej w Charkowie i studenci Charkowskiego narodowego pedagogicznego uniwersytety im. Skoworody.

Tekst dyktanda był obrany nieprzypadkowo. W roku 2016 Polska obchodzi 1050-lecie chrztu kraju. “Nie bylibyśmy dzisiaj tymi, kim jesteśmy, gdyby 1050 lat temu władca Polan Mieszko I nie zdecydował się na przyjęcie chrztu… Dziś jesteśmy dumnymi spadkobiercami tej wielkiej religijno-kulturowej tradycji.” Zauważyli kierownicy Fundacji „Wolność i Demokracja” w liście gralutacyjnym do uczestników. Po dyktandzie mieliśmy wyniki w dwóch kategoriach: „Dzieci i Młodzież do 18 lat” i „Dorośli”. Mistrzem języka polskiego śród dzieci i młodzieży stała Anna Szeffer z Połtawy. Po niej idą Mikołaj Szamajew i Daria Michajłowa. Dorosłym mistrzem Języka polskiego przyznano Wiktorię Gnidenko. Drugim wicemistrzem stała Lubow Sergijenko, a trzecim wicemistrzem – Nina Makukha. Nagrodzoną jako najmłodszym uczestnikiem została 12-letnia Anna Ilyina, a jako najstarszy – Viktor Nartov (63 lata). Konkurs był prowadzony na terytorium NTU Charkowska Politechnika. Trzecie ogólno ukraińskie dyktando z języka polskiego w Charkowie było organizowane przez Stowarzyszenie Kultury Polskiej przy wsparciu Fundacji „Wolność i Demokracja”. Dyktando w Ukrainie realizowane jest przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach projektu "Biało- Czerwone ABC. Wspieranie rozwoju edukacji polskiej na Ukrainie" współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.