Dwudziestolecie. Biało-czerwone bukiety w Charkowie

Kraju miły, Ukraino,
Polsko, nasza macierz,
Dwie Ojczyzny, serce jedno
Za was święty pacierz

Tak brzmi pierwsza zwrotka hymnu Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Charkowie napisanego przez Igora Mackiewicza. Wśród 27 organizacji skupiających Polaków zamieszkałych na terenie Charkowskiego Okręgu Konsularnego należy ono do najstarszych i najliczniejszych. Powstało jeszcze w 1991 roku, jako społeczna pozarządowa organizacja, celem której jest odrodzenie kultury i świadomości narodowej Polaków zamieszkujących Kraj Słobożański.

Bieżący rok stał się dla członków Stowarzyszenia rokiem szczególnym, jako że jest to już 20 rok działalności tej prężnej organizacji zajmującej się nauczaniem języka polskiego, historii, tradycji i obyczajów narodu polskiego, wydawaniem polskojęzycznej gazety, prowadzeniem festiwali, konkursów, konferencji, wystaw, koncertów i spotkań.

Tegoroczne jubileuszowe uroczystości przypadły na najpiękniejszą porę roku – maj i przeprowadzone były w ramach corocznie tu obchodzonych Dni Kultury Polskiej. Stąd też święto było, w przenośnym i dosłownym tego słowa znaczeniu, niezwykle kwieciste. Święto miało też swoje poetyckie oblicze. Jako że obchodzimy w tym roku jubileusz Czesława Miłosza, poświęcono mu VII Międzynarodowy Festiwal Recytatorski oraz konkurs na najlepsze tłumaczenie utworów polskiego noblisty, w którym uczestniczyli nawet goście z Chin, Afryki, Turkmenistanu, Białorusi, Rosji i oczywiście z Polski.

Akademickim akcentem stało się zorganizowane przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Charkowie Młodzieżowe Forum pod hasłem „Ukraina-Polska-Europa”, na które licznie przybyli dyrektorzy polskich szkół, profesorowie i studenci wyższych uczelni.

Wielkiemu ziomkowi Karolowi Szymanowskiemu (urodzonemu na Ukrainie) poświęcono XII Międzynarodowy Polsko-Ukraiński Festiwal Muzyczny, w którym swoje talenty muzyczne pokazało aż 270 konkursantów z różnych zakątków świata

Nie szczędzono też kwiatów, dyplomów, prezentów i serdecznych wyrazów uznania od najwyższych przedstawicieli administracji, instytucji lokalnych, duchowieństwa, władz miasta i regionu charkowskiego, na kulminacyjnej imprezie Jubileuszu - uroczystym Koncercie Galowym w Charkowskiej Operze.

Wiele, wiele ciepłych słów wypowiedziano pod adresem niestrudzonej organizatorki, wieloletniego prezesa Stowarzyszenia Kultury Polskiej w Charkowie – Józefy Czernijenko. Z jej zaproszenia na Jubileusz z różnych miast Ukrainy zjechali się do Charkowa koledzy i koleżanki reprezentujący środowiska polskie. Gośćmi z iście polską życzliwością opiekowali się koledzy ze sztabu organizacyjnego obchodów Nastia Nesterenko, Anna Krawczenko, Irena Karaś i Aleksander Wasylczuk.

Zadbali oni też o program wycieczkowy, który rozpoczęliśmy od Katedry Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, rzymskokatolickiej świątyni wybudowanej w stylu neogotyckim w końcu XIX wieku. Dziś jest ona Katedrą nowo powstałej diecezji charkowsko-zaporoskiej, założonej przez samego papieża Jana Pawła II w dniu 4 maja 2002 roku.

Spotkanie w siedzibie Stowarzyszenia było świetną okazją do wymiany najświeższej informacji o życiu, problemach i projektach zaprzyjaźnionych organizacji.

Wieczorem, po koncercie – kolejna niespodzianka. Z okazji jubileuszu jubilatów i gości święta na uroczystym przyjęciu podjął Konsul Generalny RP w Charkowie Jan Granat z małżonką.

Reasumując Jubileusz stał się naprawdę wspaniałym wydarzeniem dla Polonii i Polaków w Charkowie, a obecność tak wielu gości – przykładem dobrych, ciepłych i owocnych stosunków między przedstawicielami różnych organizacji i środowisk Ukrainy i Polski.

Stanisław PANTELUK